O szkole

tablica_zeb67

S z a n o w n i   P a ń s t w o !

Serdecznie zapraszamy na spotkanie rodziców uczniów przyjętych

na rok szkolny 2018/2019:

do klasy I, IV, VII i grupy przedszkolnej

w dniu 2 lipca 2018r, o godz. 16.00, 

ulotka bez literówki

ulotka lingwistyczna (1)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 W GDAŃSKU INFORMUJE,  

ŻE  SĄ  JESZCZE  WOLNE MIEJSCA

DO  GRUPY  PRZEDSZKOLNEJ  I  KLASY  PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Nasza szkoła

jest szkołą kameralną i spokojną.

Wszyscy się znają.

Szeroka oferta edukacyjna, zajęć pozalekcyjnych,

wycieczek sprawia, że nie sposób się nudzić :-)

DZIEŃ OTWARTY – 2018r