O szkole

tablica_zeb67

S z a n o w n i   P a ń s t w o !

Serdecznie zapraszamy na spotkanie rodziców uczniów:

  • klas 0 – 1 w dniu 29 sierpnia 2017r, o godz. 16.30,
  • klas VII w dniu 29 sierpnia 2017r, o godz. 17.30.

wyprawka

PROPOZYCJA5b

Nasze gimnazjum im. Obrońców Poczty Polskiej

jest szkołą kameralną i spokojną. Wszyscy się znają.

Szeroka oferta edukacyjna, zajęć pozalekcyjnych,

wycieczek sprawia, że nie sposób się nudzić :-)